HISTORIA RADA RODZICÓW

O SZKOLE

HISTORIA

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny – szkołą dialogu i wzajemnego szacunku

 

   Wychowujemy człowieka poszukującego pozytywnych wartości, harmonii i równowagi wewnętrznej, przygotowującego się do pełnego życia w rodzinie, w środowisku lokalnym i we współczesnym świecie.

 

        Budowę nowej szkoły (Szkoły Podstawowej im. KEN) rozpoczęło Olkuskie Przedsiębiorstwo Budowlane w 1971r., a ukończyło w sierpniu 1972 r.  Budynek szkolny jak na ówczesne czasy był bardzo nowoczesny. Uroczystego przekazania dokonano 3 sierpnia 1972 r. w obecności władz politycznych, administracyjnych, przedstawicieli instytucji, zakładów pracy, członków komitetu budowy szkoły oraz miejscowej ludności.  Przekazania dokonał wicekurator okręgu szkolnego, Wincenty Biernacki. „Nadszedł wreszcie czas, kiedy młodzież wsi Czubrowice doczekała pięknego obiektu szkolnego, który będzie promieniował w środowisku i pozostanie w pamięci obecnych” – tak napisał w księdze pamiątkowej jeden z uczestników  uroczystości oddania szkoły do użytku. Do 1996 r. organem prowadzącym szkołę było  Kuratorium Oświaty w Krakowie. Od 1 stycznia 1996 r. szkoła prowadzona była przez Gminę Jerzmanowice – Przeginia. We wrześniu 2016r. szkoła trafiła pod skrzydła Fundacji "Elementarz" i otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa Fundacji "Elementarz" im. KEN. Od września 2019r. szkoła znowu jest prowadzona przez Gminę Jerzmanowice - Przeginia i otrzymała nazwę: Zespół Szkolno-Przedszkolny.

Budynek składa się z 2 części: dydaktycznej oraz mieszkalnej. W roku 2007 dokonano remontu dachu oraz ocieplono i otynkowano szkołę. W kolejnych latach gruntownie wyremontowano wszystkie pomieszczenia szkolne.

 

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno - Przedszkolny w Czubrowicach
    Czubrowice 85
    32-049 Przeginia
    woj. małopolskie
  • (0-12)38-98-045

Galeria zdjęć